Zasady współpracy dotyczące Najemcy mieszkania: 

Jak zaczyna się nasza współpraca?  

Na początku staramy się zrozumieć Twoje oczekiwania i potrzeby. Zadamy wiele pytań, aby dowiedzieć się gdzie najchętniej byś zamieszkał, jaką kwotę przeznaczysz na wynajem, jaki standard nieruchomości jest dla Ciebie najważniejszy.  

  • Proponując listę ofert mieszkań przygotowaną specjalnie dla Ciebie zaprosimy Cię na oglądanie najciekawszych lokali.

  • Jeśli zdecydujesz się na wynajem mieszkania podpiszemy Z Tobą, w imieniu właściciela umowę najmu. Staramy się aby umowa najmu chroniła obie strony w równym stopniu. Zarówno Najemca jak i Właściciel mają swoje prawa i obowiązki. W umowę najmu wpisywane są wszystkie uzgodnienia między stronami. Przed podpisaniem umowy najmu jej treść ustalana jest między Właścicielem nieruchomości a Najemcą. Każda ze stron może się umową wcześniej zapoznać, a w przypadku pytań wyjaśnić swoje wątpliwości.

  • Kolejnym krokiem będzie przekazanie kluczy do mieszkania, spisanie liczników i protokołu zdawczo – odbiorczego mieszkania, przyjęcie czynszu za pierwszy miesiąc oraz kaucji depozyt. Do protokołu wpisywane jest stan i wyposażenie lokalu. Spisywane są stany liczników, które będą stanowiły podstawę do dalszych rozliczeń.

  • W trakcie trwania umowy najmu to my zajmujemy się obsługą wynajmowanej nieruchomości. Jesteśmy do dyspozycji Najemcy i pomagamy mu we wszystkich kwestiach dotyczących bieżącej obsługi. Jesteśmy w stanie zorganizować konieczne naprawy, sprzątanie, ubezpieczyć nieruchomość czy doposażyć ją w potrzebne elementy. Najemca może się do nas zgłaszać z każdym problemem czy zapytaniem.

  • Po wygaśnięciu umowy najmu spotykamy się ponownie w celu odebrania od Najemcy nieruchomości. W tym dniu również sporządzany jest protokół, który zawiera stan lokalu, jego wyposażenie, stany liczników. Po dokonaniu takiego odbioru, na podstawie spisanych stanów liczników dokonywane jest końcowe rozliczenie i zwrot kaucji.Znajdź mieszkanie
Wynajem

Kraków, Petrażyckiego