Podatki od wynajmu w 2019 roku

Pierwsze wrażenie może być błędne

Ustalając przychód z najmu opodatkowanego ryczałtem wyłączyć można wszelkie opłaty za media ponoszone w imieniu najemcy o ile umowa wskazuje na wyszczególnienie tych wydatków z ogólnych kosztów najmu (z ogólnej opłaty za najem). W takim przypadku obliczając limit 100.000 zł, podatnik winien ewidencjonować jako przychód wyłącznie czysty zarobek, po odjęciu od niego opłat administracyjnych i za media. Jeżeli natomiast najemca ponosi jedną, łączną wartość czynszu najmu – wówczas przychód u wynajmującego stanowi całe wskazane w umowie wynagrodzenie. 
Na pierwszy rzut oka opłacalną formą opodatkowania jest ryczałt. Wysokość podatku jest w tym przypadku teoretycznie niższa, jednak wiele zależy od tego, jakich odliczeń od przychodu dokona wynajmujący. Mogą wliczać się tutaj np. odsetki od kredytu, z którego finansowany był zakup nieruchomości, wydatki na remont, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatki lokalne, koszty ponoszone na rzecz spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, a także sama obsługa umowy, a więc na przykład prowizja dla pośrednika. W pewnych przypadkach wysokość tych kosztów może być na tyle wysoka, że zastosowanie rozliczenia na ryczałcie będzie już nieopłacalne.

Z drugiej jednak strony, pojawia się tutaj pewna pułapka. Podatnicy, którzy wybiorą rozliczenie na zasadach ogólnych, muszą zsumować wszystkie swoje dochody i dopiero od łącznej kwoty obliczyć podatek. Po przekroczeniu progu 85528 złotych trzeba od nadwyżki odprowadzać podatek w wysokości 32%, co może poważnie utrudnić wybór formy opodatkowania, jeśli jednocześnie uzyskuje się inne dochody, które mogą wpłynąć na przekroczenie progu wysokości podstawy opodatkowania.

 

Odliczenia pomagają w odzyskaniu podatku

Podobnie jak w latach poprzednich, podstawową dla wielu osób zaletą rozliczenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych jest możliwość skorzystania z ulg i ułatwień. Przede wszystkim można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, co może oznaczać – jeśli współmałżonek nie pracuje – że próg podatkowy jest podwojony.

Jest to także sposób korzystny dla osób samotnie wychowujących dzieci, a ponadto w przypadku skali podatkowej można skorzystać z odliczeń, które nie przysługują ryczałtowcom, w tym ulgę na dzieci, którą odlicza się już od podatku, a która może wynieść kilka tysięcy złotych (ale dopiero przy kilkorgu dzieciach).

czytaj dalej >>> Znajdź mieszkanie
Wynajem

Kraków, Wizjonerów 4Kraków, PetrażyckiegoKraków, MichałowskiegoKraków, Szuwarowa