Podatki od wynajmu w 2019 roku

aktualności

Jak co rok, osoby czerpiące zyski z wynajmu nieruchomości muszą do 21 stycznia (termin ulega przesunięciu, ponieważ w 2019 r. 20 stycznia wypada w niedzielę), zadeklarować, w jaki sposób będą odprowadzały podatek dochodowy.
W efekcie wejścia w życie nowych regulacji, począwszy od 1 stycznia 2019 r., ulegnie zmianie termin informowania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Podatnik, który będzie chciał skorzystać z opodatkowania w tej formie, będzie zobowiązany zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy przychód.
W praktyce oznacza to, że w 2019 r. podatnik nie musi składać zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem na dotychczasowych zasadach, czyli do 21 stycznia 2019 r. , jeżeli z tego tytułu nie osiągnie żadnego przychodu w styczniu 2019 r. Będzie natomiast musiał złożyć zawiadomienie w tej sprawie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy w 2019 r. przychód. Co do zasady decyzji tej nie można zmienić przez cały rok podatkowy, a do wyboru jest ryczałt, zasady ogólne i podatek liniowy. W przypadku podatników, którzy złożyli zawiadomienia w tej sprawie przed 1 stycznia 2019 r. i nadal chcą korzystać z tej formy opodatkowania, nie trzeba składać zawiadomienia ponownie. Zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem złożone przed 1 stycznia 2019 r. zachowuje bowiem swoją ważność także w kolejnych latach podatkowych.

Podatki zależne od formy wynajmu

Czym innym jest w myśl polskich przepisów tzw. wynajem prywatny, kiedy do wyboru podatnik ma skalę podatkową lub ryczałt ewidencjonowany, a czym innym wynajem jako forma przedsiębiorczości (wówczas można wybierać między skalą a podatkiem liniowym). W obu przypadkach domyślną formą opodatkowania jest skala podatkowa. Co ważne, osoby wynajmujące mieszkania prywatnie, muszą skupić się nie tylko na samych formach podatku, ale także tym, od której z kwot się go płaci. Według skali podatkowej oblicza się bowiem podatek dochodowy (w wysokości 18 lub 32%) od dochodu, a ryczałt to 8,5% - 12,5% od przychodu. Przychodem jest – w pewnym uproszczeniu – czynsz uzyskiwany od najemcy, natomiast dochodem – przychód pomniejszony o wydatki. W 2019 r. stawka ryczałtowego podatku od przychodów z czynszu najmu wynosi 8,5% pod warunkiem, że jego wartość nie przekracza 100.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, stawka rośnie do 12,5%. Dotychczasowe przepisy pozwalały na opodatkowanie przychodów z najmu stawką 8,5% niezależnie od wysokości generowanych przychodów. 

czytaj dalej >>> 

 Znajdź mieszkanie
Wynajem

Kraków, PetrażyckiegoKraków, Wizjonerów 4Kraków, MichałowskiegoKraków, Szuwarowa