Najem prywatny a kasa fiskalna

skomplikowane zasady uwzględniania faktur

Ponieważ poprzednio opisane wyłączenie obejmowało także sytuacje wystawiania rachunków według Ordynacji Podatkowej, ustawodawca przewidział także możliwość innego zdefiniowania wyłączenia. Chodzi o sytuację, w której odbiorca jest dokładnie zidentyfikowany na fakturze, a podobny dokument służy do ewidencji każdego świadczenia. Warunkiem, który musi być w tej sytuacji spełniony dodatkowo jest wymóg ilościowy względem świadczeń, których nie może być więcej niż 50 na każdego najemcę, przy czym odbiorców nie może być więcej niż 20)

Bez paragonu dla płacących przelewem

W załączniku do rozporządzenia zawarta została jeszcze jedna możliwość skorzystania ze zwolnienia. W takim przypadku podatnik musi należne mu świadczenia od najemców otrzymywać zawsze i w całości na rachunek bankowy lub w SKOK, a na dodatek transakcja musi być możliwa do prześledzenia na podstawie ewidencji i historii rachunku. Oznacza to, że jeśli pola identyfikujące nadawcę oraz tytuł wpłaty będą wypełnione właściwie, podatnik może zrezygnować z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej bez względu na wielkość obrotów czy ilość transakcji.

Wszystkie wymienione wyżej zwolnienia można zastosować jedynie wtedy, kiedy podatnik wcześniej nie podlegał obowiązkowi rejestracji za pomocą kasy fiskalnej.

Kontrole kas fiskalnych

To, czy wynajmujący używa kasy fiskalnej, może zweryfikować uprawniony przedstawiciel fiskusa. Tak naprawdę jednak kontrole w przypadku najmu prywatnego nie są częste, natomiast osoby, które nie dostosują się do obowiązujących przepisów muszą liczyć się z nałożeniem mandatu (160-3200 złotych), a w skrajnych przypadkach nawet grzywną za popełnienie wykroczenia w kwocie do 180 stawek.Znajdź mieszkanie
Wynajem

Kraków, Wizjonerów 4Kraków, PetrażyckiegoKraków, SzuwarowaKraków, Michałowskiego