Najem prywatny a kasa fiskalna

aktualności

Kwestia obowiązku posiadania kasy fiskalnej w przypadku osób, które zajmują się wynajmem mieszkań lub lokali budzi spore wątpliwości, ponieważ w tym przypadku przepisy dotyczące podatku dochodowego i podatku od towarów i usług nie są ze sobą do końca spójne, więc wynajmujący miewają wątpliwości co do ich interpretacji.

Ewidencja do celów…

Do celów obliczania podatku dochodowego najem prywatny jest klasyfikowany oddzielnie od działalności pozarolniczej, ale już w przepisach dotyczących VAT-u jest to podtyp działalności gospodarczej, co oznacza, że do wynajmujących zastosowanie mają także przepisy o VAT, które, co do zasady, nakładają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Oczywiście to nie oznacza jeszcze, że każdy wynajmujący obowiązany jest do prowadzenia ewidencji w tej formie, a to dlatego, że ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasach fiskalnych. Możliwości uzyskania zwolnienia są cztery.

Niski obrót

Pierwszą możliwością uzyskania zwolnienia jest nieprzekroczenie dochodów z tytułu najmu w wysokości 20 tysięcy złotych. Nieco inaczej niż w przypadku pozostałych grup podatników VAT, w przypadku najmu wynajmujący musi rozpocząć ewidencjonowanie na kasie nie z opóźnieniem, ale natychmiast po przekroczeniu tego progu. Warunek ten jest opisany szczegółowo w §3, ust. 1, pkt 2. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Faktura zamiast paragonu

Najprostszą możliwością dla wielu osób trudniących się najmem prywatnym jest ewidencjonowanie uzyskiwanych przychodów na podstawie wystawionych najemcom faktur. W takim bowiem przypadku nie ma potrzeby podwójnego dokumentowania każdej opłaty – jeśli została wystawiona faktura, to sprzedaż nie musi być ewidencjonowana na kasie i jest to zasada, która dla celów podatku VAT jest zasadą uniwersalną.Znajdź mieszkanie
Wynajem

Kraków, MichałowskiegoKraków, Wizjonerów 4Kraków, PetrażyckiegoKraków, Szuwarowa